DAROWSKI Roman - WWW - Philosophia vitam alere
Żyć filozofią

Prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ
Wydział Filozoficzny
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
IGNATIANUM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Tel.   12 629 33 07, Fax.  12 423 00 38
[email protected]
[email protected]
http://www.darowski.jezuici.pl/
http://www.jezuici.pl/darowski/

  | >> | Z biegiem lat...  | Bibliografia | Myśl filozoficznaKsięga Pamiątkowa |

      
   

    PUBLIKACJE / PUBLICATIONS ON LINE


  1. Fragmenta philosophica, 2015
  2. Filozofia człowieka, 2015 
  3. Philosophical Anthropology, 2014
  4. Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) – Życie i dziedzictwo, 2012
  5. Wkład Polaków do mysli filozoficznej na  świecie
  6. Polish Contributions to World Philosophy